Ek International Products målsättning är att vara ett framgångsrikt företag, som säljer vågar med högsta funktions- och miljökrav tillgodosedda. Miljöarbetet skall bedrivas kontinuerligt utifrån ett förebyggande synsätt. Vi skall genom insatser i alla led i livscykeln successivt minska den totala miljöbelastningen. Vi skall härvidlag i möjligaste mån välja förnyelsebara råvaror, hushålla med begränsade resurser, utnyttja effektiva tillverkningsmetoder och i övrigt tillse att produktion och produkter har minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöhänsyn skall beaktas i alla beslut i företaget. Miljöaspekter skall inte betraktas som ett enskilt område, utan integreras i verksamhetens alla funktioner.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *